Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào đầu năm 1930 chứng tỏ

Câu 704295: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào đầu năm 1930 chứng tỏ

A. Đường lối, phương hướng chiến lược của cách mạng đã được hoàn thiện về lí luận

B. Lực lượng cộng sản đã xóa bỏ hết mâu thuẫn trong quá trình hoạt động cách mạng

C. Nguyễn Ái Quốc đã hoàn chỉnh con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam

D. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo duy nhất trong phong trào dân tộc dần kết thúc

Câu hỏi : 704295
Phương pháp giải:

Giải thích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào đầu năm 1930 chứng tỏ cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo duy nhất trong phong trào dân tộc dần kết thúc. Vì những năm đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam tồn tại hai khuynh hướng cứu nước cùng song song tồn tại và đều vươn lên nắm quyền lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đã dẫn đến sự sụp đổ của Việt Nam Quốc dân Đảng, đồng thời khẳng định hệ tư tưởng dân chủ tư sản không đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong khi đó, cuối năm 1929 – đầu năm 1930, phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ngày càng phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản. Đặc biệt, tháng 2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chứng tỏ sự lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com