Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây đúng về vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

Câu 704320: Nhận xét nào sau đây đúng về vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Thức tỉnh tinh thần và ý chí đấu tranh của quần chúng nhân dân

B. Chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản trong mọi tầng lớp

C. Vận động nhân dân thế giới tham gia mặt trận đoàn kết với Việt Nam

D. Xác lập sự xuất hiện của các khuynh hướng cứu nước mới

Câu hỏi : 704320
Phương pháp giải:

Phân tích, nhận xét.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B loại vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tuyên truyền chú trọng tuyên truyền cho thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước, giai cấp công nhân.

  C loại vì thời gian đó Việt Nam chưa có mặt trận đoàn kết toàn thể dân tộc.

  D loại vì khuynh hướng vô sản đã có từ trước đó.

  Thức tỉnh tinh thần và ý chí đấu tranh của quần chúng nhân dân là nhận xét đúng về vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com