Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong những năm 1926-1929, phong trào công nhân Việt Nam phát triển là do nguyên nhân nào sau đây?

Câu 704331: Trong những năm 1926-1929, phong trào công nhân Việt Nam phát triển là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc được truyền bá sâu rộng

B. Sự giúp đỡ về đường lối đấu tranh của Đảng Nhân dân Lào

C. Ách thống trị tàn bạo của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai

D. Có sự lãnh đạo thống nhất của chính đảng cộng sản

Câu hỏi : 704331
Phương pháp giải:

Giải thích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong những năm 1926-1929, phong trào công nhân Việt Nam phát triển là do nguyên nhân lí luận cách mạng giải phóng dân tộc được truyền bá sâu rộng qua phong trào “Vô sản hoá” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com