Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết số Avogadro là \(6,{02.10^{23}}/mol\), khối lượng của Urani \(_{92}^{238}U\) là 238 g/mol. Số nơtron trong 119g Urani \(_{92}^{238}U\) là

Câu 704345: Biết số Avogadro là \(6,{02.10^{23}}/mol\), khối lượng của Urani \(_{92}^{238}U\) là 238 g/mol. Số nơtron trong 119g Urani \(_{92}^{238}U\) là

A. \(8,{85.10^{25}}.\)

B. \(2,{2.10^{25}}.\)

C. \(1,{2.10^{25}}.\)

D. \(4,{4.10^{25}}.\)

Câu hỏi : 704345
Phương pháp giải:

Số notron trong m gam một hạt nhân \(_Z^AX:{N_n} = \dfrac{m}{M}.{N_A}.\left( {A - Z} \right)\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số nơtron trong 119g Urani \(_{92}^{238}U\) là

  \(\begin{array}{l}{N_n} = \dfrac{m}{M}.{N_A}.\left( {A - Z} \right)\\ \to {N_n} = \dfrac{{119}}{{238}}.6,{02.10^{23}}.\left( {238 - 92} \right) \approx 4,{4.10^{25}}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com