Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên một sợi dây OC đang có sóng dừng ổn định với tần số f. Hình ảnh sợi dây tại thời điểm t (nét đứt) và thời điểm \(t + \dfrac{{0,25}}{f}\) (nét liền) như hình vẽ dưới. Tỉ số quãng đường mà B đi được trong một chu kỳ với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp là

Câu 704355: Trên một sợi dây OC đang có sóng dừng ổn định với tần số f. Hình ảnh sợi dây tại thời điểm t (nét đứt) và thời điểm \(t + \dfrac{{0,25}}{f}\) (nét liền) như hình vẽ dưới. Tỉ số quãng đường mà B đi được trong một chu kỳ với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp là

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 1,25.

Câu hỏi : 704355
Phương pháp giải:

Nhận thấy hai thời điểm vuông pha từ đó xác định biên độ dao động của bụng.

Xét tỉ số giữa li độ của bụng và điểm B ở thời điểm t tìm biên độ của B.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(t + \dfrac{{0,25}}{f} = t + \dfrac{T}{4}\)

  Hai thời điểm t và \(t + \dfrac{{0,25}}{f} = t + \dfrac{T}{4}\) vuông pha nên:

  \(u_1^2 + u_2^2 = A_b^2 \Rightarrow {6^2} + {8^2} = A_b^2 \Rightarrow {A_b} = 10\left( {cm} \right)\)

  Xét dao động của B:

  \(\dfrac{{{u_B}}}{{{u_b}}} = \dfrac{{{A_B}}}{{{A_b}}} \Rightarrow \dfrac{2}{4} = \dfrac{{{A_B}}}{{10}} \Rightarrow {A_B} = 5\left( {cm} \right)\)

  Quãng đường mà B đi được trong 1 chu kì là:

  \(S = 4{A_B} = 4.5 = 20\left( {cm} \right)\)

  Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 10 cm

  \( \Rightarrow \) Tỉ số quãng đường mà B đi được trong một chu kỳ với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp là:

  \(\dfrac{{40}}{{10}} = 4\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com