Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vinasat – 1 là vệ tinh viễn thông địa cầu đầu tiên của Việt Nam. Điều kiện để có vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh đó phải có mặt phẳng quay trùng với mặt phẳng xích đạo của trái đất, quay cùng chiều tự quay của trái đất và có chu kì quay đúng bằng chu kì tự quay của trái đất là 24 giờ. Cho bán kính trái đất là \(R = 6400{\rm{ }}km.\) Biết vệ tinh quay đều trên quỹ đạo với tốc độ dài 3,07 km/s. Khi sóng điện từ về trái đất, tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất mà sóng điện từ đến được trái đất là

Câu 704360: Vinasat – 1 là vệ tinh viễn thông địa cầu đầu tiên của Việt Nam. Điều kiện để có vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh đó phải có mặt phẳng quay trùng với mặt phẳng xích đạo của trái đất, quay cùng chiều tự quay của trái đất và có chu kì quay đúng bằng chu kì tự quay của trái đất là 24 giờ. Cho bán kính trái đất là \(R = 6400{\rm{ }}km.\) Biết vệ tinh quay đều trên quỹ đạo với tốc độ dài 3,07 km/s. Khi sóng điện từ về trái đất, tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất mà sóng điện từ đến được trái đất là

A. 1,25.

B. 1,32.

C. 1,16.

D. 1,12.

Câu hỏi : 704360
Phương pháp giải:

Tốc độ dài của vệ tinh: \(v = \dfrac{{2\pi \left( {R + h} \right)}}{T}.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi h là độ cao của vệ tinh so với mặt đất.

  Tốc độ dài của vệ tinh:

  \(\begin{array}{l}v = \dfrac{{2\pi \left( {R + h} \right)}}{T}\\ \Rightarrow \left( {R + h} \right) = \dfrac{{v.T}}{{2\pi }} = \dfrac{{3,{{07.10}^3}.24.60.60}}{{2\pi }} = 42215530,35\left( m \right).\end{array}\)

  Khi sóng điện từ về trái đất, tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất mà sóng điện từ đến được trái đất là

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{{t_{max}}}}{{{t_{\min }}}} = \dfrac{{\sqrt {{{\left( {R + h} \right)}^2} - {R^2}} }}{h}\\ = \dfrac{{\sqrt {42215530,{{35}^2} - {{\left( {{{6400.10}^3}} \right)}^2}} }}{{42215530,35 - {{6400.10}^3}}} \approx 1,165\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com