Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các nhận định sau đây về vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế:

a. Làm cho mức thu nhập của dân cư tăng

b. Làm cho phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện

c. Tạo cơ sở để giải quyết các vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế

d. Tạo tiền đề vật chất cung cấp nguồn lực để củng cố an ninh quốc phòng

Có bao nhiêu nhận định đúng?

Câu 704398: Cho các nhận định sau đây về vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế:

a. Làm cho mức thu nhập của dân cư tăng

b. Làm cho phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện

c. Tạo cơ sở để giải quyết các vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế

d. Tạo tiền đề vật chất cung cấp nguồn lực để củng cố an ninh quốc phòng

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 704398
Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  3 nhận định đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com