Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hợp chất hữu cơ đơn chức X ở điều kiện thường là chất lỏng, có mùi thơm, được ứng dụng làm dung môi, chất tạo hương,...Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy X có thành phần phần trăm về khối lượng của C và H lần lượt là 48,65% và 8,11%, còn lại là O. Trên phổ MS của X thấy xuất hiện tín hiệu của ion phân tử [M+] có giá trị m/z = 74. Trên phổ IR của X thấy có tín hiệu đặc trưng ở vùng 1 750 – 1 715 cm. Số đồng phân cấu tạo của X là

Câu 704416: Hợp chất hữu cơ đơn chức X ở điều kiện thường là chất lỏng, có mùi thơm, được ứng dụng làm dung môi, chất tạo hương,...Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy X có thành phần phần trăm về khối lượng của C và H lần lượt là 48,65% và 8,11%, còn lại là O. Trên phổ MS của X thấy xuất hiện tín hiệu của ion phân tử [M+] có giá trị m/z = 74. Trên phổ IR của X thấy có tín hiệu đặc trưng ở vùng 1 750 – 1 715 cm. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 704416
Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về ester.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi CTĐGN của X là CxHyOz

  Có x : y : z = %C/12 : %H/1 : %O/16 = 48,65/12 : 8,11/1 : 43,24/16 = 3 : 6 : 2

  ⟹ CTPT của X là (C5H10O2)n

  Mà trên phố MS của X thấy xuất hiện tín hiệu của ion phân tử [M+] có giá trị m/z = 100

  ⟹ MX = 74 (amu)

  ⟹ 74n = 74

  ⟹ n = 1

  Vậy CTPT của X là C3H6O2

  Trên phổ IR của X thấy có tín hiệu đặc trưng ở vùng 1 750 – 1 715 cm ⟹ X có chứa nhóm carbonyl (C=O)

  Mà X ở điều kiện thường là chất lỏng, có mùi thơm, được ứng dụng làm dung môi, chất tạo hương,...

  ⟹ X thuộc hợp chất ester

  CTCT của X là HCOOC2H5, CH3COOCH3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com