Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam ester có công thức C4H8O2 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,2 gam muối khan. Tên gọi của X là

Câu 704427: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam ester có công thức C4H8O2 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,2 gam muối khan. Tên gọi của X là

A. propyl formate.

B. methyl propionate.

C. ethyl acetate.

D. isopropyl formate.

Câu hỏi : 704427
Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về ester.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nester = 5,8/88 = 0,1 (mol) = nmuối

  ⟹ Mmuối = 8,2/0,1 = 82 (amu)

  ⟹ Muối là CH3COONa

  CTCT của X là CH3COOC2H5

  Tên gọi của X là ethyl acetate.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com