Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để hàn các linh kiện bị đứt trong mạch điện tử, người thợ sửa chữa thường sử dụng mỏ hàn để làm nóng chảy dây thiếc hàn. Biết rằng loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì với tỉ lệ 63:37, khối lượng một cuộn dây thiếc hàn là 50g.

Để hàn các linh kiện bị đứt trong mạch điện tử, người thợ sửa chữa thường sử dụng mỏ hàn để làm nóng chảy dây thiếc hàn. Biết rằng loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì với tỉ lệ 63:37, khối lượng một cuộn dây thiếc hàn là 50g.

Câu 1: Gọi \({m_1},{m_2}\) lần lượt là khối lượng của thiếc và chì. Giá trị \({m_1},{m_2}\) lần lượt là:

A. 0,0185 kg và 0,0315 kg

B. 0,0315 kg và 0,0185 kg

C. 0,315 kg và 0,185 kg

D. 0, 185 kg và 0, 315 kg

Câu hỏi : 704488
Phương pháp giải:

Sử dụng dữ kiện đề bài cho.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì với tỉ lệ 63:37

  \( \Rightarrow \dfrac{{{m_1}}}{{{m_2}}} = \dfrac{{63}}{{37}}\,\,\left( 1 \right)\)

  Khối lượng một cuộn dây thiếc hàn là 50g

  \( \Rightarrow {m_1} + {m_2} = 50g = 0,05kg\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) suy ra: \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{m_1} = 0,0315kg\\{m_2} = 0,0185kg\end{array} \right.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Tính nhiệt lượng mỏ hàn cần cung cấp để làm nóng chảy hết một cuộn dây thiếc hàn ở nhiệt độ nóng chảy. Biết nhiệt nóng chảy riêng của thiếc và chì lần lượt là \(0,{61.10^5}J/kg\) và \(0,{25.10^5}J/kg\).

A. 2384 J

B. 2884 J

C. 5000 J

D. 3824 J

Câu hỏi : 704489
Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(Q = m\lambda \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hết một cuộn dây là:

  \(\begin{array}{l}Q = {\lambda _1}.{m_1} + {\lambda _2}.{m_2}\\ \to Q = 0,{61.10^5}.0,0315 + 0,{25.10^5}.0,0185\\ \to Q = 2384\left( J \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com