Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH $\xrightarrow{{{t^0}}}$ Y + Z + H2O

(b) Y + H2SO4 → Na2SO4 + T

(c) Z + O2 $\xrightarrow{{mengiam}}$ CH3COOH + H2O

Biết chất X mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 704500: Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH $\xrightarrow{{{t^0}}}$ Y + Z + H2O

(b) Y + H2SO4 → Na2SO4 + T

(c) Z + O2 $\xrightarrow{{mengiam}}$ CH3COOH + H2O

Biết chất X mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Phát biểu nào sau đây đúng?

A.  Chất X có 3 công thức cấu tạo phù hợp.

B.  Z và T đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

C.  Chất T có số nguyên tử carbon bằng số nguyên tử oxygen.

D.  Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn chất T.

Câu hỏi : 704500
Phương pháp giải:

Từ phản ứng (c) suy ra Z là C2H5OH.

Ở phản ứng (a) có tạo nước nên X còn 1 chức acid.

Mà X mạch hở có công thức phân tử C6H8O4 nên X có công thức là HOOC-C2H2-COO-C2H5

Từ đó xác định được Y. Dựa vào tính chất hóa học, tính chất vật lí của các chất để tìm phát biểu đúng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ phản ứng (c) suy ra Z là C2H5OH.

  Ở phản ứng (a) có tạo nước nên X còn 1 chức acid.

  Mà X mạch hở có công thức phân tử C6H8O4 nên X có công thức là HOOC-C2H2-COO-C2H5

  Y là C2H2(COONa)2, T là C2H2(COOH)2

  A sai, vì X có 2 cấu tạo: HOOC-CH=CH-COOC2H5; HOOC-C(=CH2)-COOC2H5.

  B sai, vì T hòa tan được Cu(OH)2 nhưng Z không hòa tan được Cu(OH)2.

  C đúng, vì T là C4H4O4.

  D sai, vì chất Z là alcohol có nhiệt độ sôi thấp hơn chất T (là carboxylic acid).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com