Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai ester đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là

Câu 704503: Hai ester đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là

A.  HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

B.  C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.

C.  C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2.

D.  HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.

Câu hỏi : 704503
Phương pháp giải:

MX = 1,85/(0,7 : 28) = 74

Đặt công thức ester là CnH2n-2kO2

⟹ MX = 14n - 2k + 32 = 74 ⟹ 14n - 2k = 42

Biện luận tìm được giá trị của n, k.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  MX = 1,85/(0,7 : 28) = 74

  Đặt công thức ester là CnH2n-2kO2

  ⟹ MX = 14n - 2k + 32 = 74 ⟹ 14n - 2k = 42

  ⟹ CTPT: C3H6O2 

  2 đồng phân: HCOOC2H5; CH3COOCH3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com