Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(a\) là số thực dương khác 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 704548: Cho \(a\) là số thực dương khác 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}{a^5} = 5\).

B. \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}{a^5} =  - \dfrac{1}{5}\).

C. \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}{a^5} =  - 5\).

D. \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}{a^5} = \dfrac{1}{5}\).

Câu hỏi : 704548
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com