Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nhóm học sinh gồm 9 và 3 nữ được phân công ngẫu nhiên vào 3 nhóm nhảy, mỗi nhóm gồm 4 học sinh. Xác suất để mỗi nhóm đều có 3 nam và 1 nữ là

Câu 704559: Một nhóm học sinh gồm 9 và 3 nữ được phân công ngẫu nhiên vào 3 nhóm nhảy, mỗi nhóm gồm 4 học sinh. Xác suất để mỗi nhóm đều có 3 nam và 1 nữ là

A. \(\dfrac{{39}}{{55}}\).

B. \(\dfrac{{28}}{{165}}\).

C. \(\dfrac{{16}}{{55}}\).

D. \(\dfrac{8}{{165}}\).

Câu hỏi : 704559
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com