Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,64 gam một ester no, đơn chức, mạch hở X cần dùng tối thiểu 30,0 mL dung dịch NaOH 1,0 M. Nhận định nào dưới đây về X chính xác?

Câu 704632: Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,64 gam một ester no, đơn chức, mạch hở X cần dùng tối thiểu 30,0 mL dung dịch NaOH 1,0 M. Nhận định nào dưới đây về X chính xác?

A. Trong X có 6 nguyên tử hydrogen trong phân tử.

B. Có 3 công thức cấu tạo X thỏa mãn.

C. Có 1 công thức cấu tạo X có thể tác dụng với thuốc thử Tollens.

D. X được điều chế từ carboxylic acid tương ứng và alcohol.

Câu hỏi : 704632
Phương pháp giải:

Ester no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2

nNaOH = nester

\({M_{{C_n}{H_{2n}}{O_2}}} = \dfrac{{{m_{ester}}}}{{{n_{NaOH}}}} = 14n + 32 \Rightarrow n = ...\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt công thức ester no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2

  \(\begin{array}{l}{n_{NaOH}} = {n_{ester}} = 0,03.0,1 = 0,03(mol)\\{M_{ester}} = \dfrac{{{m_{ester}}}}{{{n_{ester}}}} = \dfrac{{2,64}}{{0,03}} = 14n + 32 \Rightarrow n = 4\left| {{C_4}{H_8}{O_2}} \right.\end{array}\)

  A sai, vì trong X có 8 nguyên tử hydrogen.

  B sai, vì X có các công thức cấu tạo sau

  (1) HCOOCH2CH2CH3

  (2) HCOOCH(CH3)2

  (3) CH3COOCH2CH3

  (4) CH3CH2COOCH3

  ⟹ X có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn.

  C sai, vì có công thức (1), (2) tác dụng với thuốc thử Tollens.

  D đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com