Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân nào sau đây bền vững nhất?

Câu 704657: Hạt nhân nào sau đây bền vững nhất?

A. \(\;_{92}^{235}{\rm{U}}\).

B. \(\;_2^4{\rm{He}}\).

C. \(\;_{29}^{64}Cu\).

D. \(\;_1^3{\rm{H}}\).

Câu hỏi : 704657
Phương pháp giải:

Lý thuyết về năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các hạt nhân có số khối \(50 < A < 92\) là các hạt nhân bền vững.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com