Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 704708: Khẳng định nào sau đây sai?

A. \({\rm{cos}}\left( { - x} \right) =  - {\rm{cos}}x\).

B. \({\rm{sin}}\left( { - x} \right) =  - {\rm{sin}}x\).

C. \({\rm{cot}}\left( { - x} \right) =  - {\rm{cot}}x\).

D. \({\rm{tan}}\left( { - x} \right) =  - {\rm{tan}}x\).

Câu hỏi : 704708

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét đáp án \({\rm{A}}\), ta có: \({\rm{cos}}\left( { - x} \right) = {\rm{cos}}x \Rightarrow \) đáp án \({\rm{A}}\) sai

  Xét đáp án \({\rm{B}}\), ta có: \({\rm{sin}}\left( { - x} \right) =  - {\rm{sin}}x \Rightarrow \) đáp án \({\rm{B}}\) đúng

  Xét đáp án \({\rm{C}}\), ta có: \({\rm{cot}}\left( { - x} \right) =  - {\rm{cot}}x \Rightarrow \) đáp án \({\rm{C}}\) đúng

  Xét đáp án \({\rm{D}}\), ta có: \({\rm{tan}}\left( { - x} \right) =  - {\rm{tan}}x \Rightarrow \) đáp án \({\rm{D}}\) đúng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com