Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuối năm 1928, tổ chức nào sau đây phát động chủ trương “vô sản hóa” ở Việt Nam?

Câu 704735: Cuối năm 1928, tổ chức nào sau đây phát động chủ trương “vô sản hóa” ở Việt Nam?

A. Việt Nam Quốc dân đảng

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đông Dương Cộng sản đảng

D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu hỏi : 704735
Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 84.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuối năm 1928, tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động chủ trương “vô sản hóa” ở Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com