Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1951-1953 có điểm gì mới so với những năm 1946 -1950?

Câu 704740: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1951-1953 có điểm gì mới so với những năm 1946 -1950?

A. Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương được hoàn chỉnh

B. Có sự quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đấu tranh nhằm giành thắng lợi

C. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tiến trình cách mạng

D. Có sự tham gia của lực lượng chính trị và vũ trang trong việc thực hiện nhiệm vụ

Câu hỏi : 704740
Phương pháp giải:

So sánh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1951-1953 có điểm mới so với những năm 1946 -1950 là chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương được hoàn chỉnh. Điều này được thể hiện trong Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951). Đại hội đã quyết định tách ĐCS Đông Dương để thành lập mỗi nước một Đảng Mac – Lenin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển toàn dân tộc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com