Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năm 1929, ở Việt Nam với sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Câu 704749: Năm 1929, ở Việt Nam với sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam

B. Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trưởng thành, đấu tranh tự giác

C. Là mốc đánh dấu chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam

D. Là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản

Câu hỏi : 704749
Phương pháp giải:

Loại trừ phương án.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năm 1929, ở Việt Nam với sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản có ý nghĩa lịch sử là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com