Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ về diện tích lúa của nước ta, giai đoạn 2005 - 2021:

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 705188: Cho biểu đồ về diện tích lúa của nước ta, giai đoạn 2005 - 2021:(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng của diện tích lúa các mùa vụ.

B. Chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ.

C. Quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ.

D. Chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng.

Câu hỏi : 705188

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đặt tên biểu đồ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu đồ thể hiện Chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com