Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện phép tính: 9 – 3 – 2

Câu 708087: Thực hiện phép tính: 9 – 3 – 2

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu hỏi : 708087

Quảng cáo

Phương pháp giải:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  9 – 3 – 2 = 4

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com