Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vườn cây hình chữ nhật có nửa chu vi là 240  m và chiều rộng hơn chiều dài  60 m. Hỏi diện tích vườn cây đó bằng bao nhiêu km2 ?

Câu 708357: Một vườn cây hình chữ nhật có nửa chu vi là 240  m và chiều rộng hơn chiều dài  60 m. Hỏi diện tích vườn cây đó bằng bao nhiêu km2 ?

A. 13,5 km2

B. 1,35 km2

C. 135 km2

D. 0,0135 km2

Câu hỏi : 708357

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chiều dài = (tổng + hiệu) : 2

Tính chiều rộng = tổng – chiều dài

Tính diện tích

Đổi đơn vị m2 sang km2

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiều dài vườn cây là:

  (240 + 60) : 2 = 150 (m)

  Chiều rộng vườn cây là:

  240 – 150 = 90 (m)

  Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:

  150 \( \times \) 90 = 13500 (m2)

  Đổi 13500 m2 = \(\dfrac{{13500}}{{1000000}}\)km2 = 0,0135 km2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com