Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mẩu chất khí nào sau đây chứa nhiều phân tử nhất?

(1) 12 g hydrogen.

(2) 80 g carbon dioxide.

(3) 20 g oxygen.

Biết khối lượng mol phân tử của hydrogen, carbon dioxide và oxygen lần lượt là 2 g/mol; 44 g/mol và 32 g/mol.

Câu 708425: Mẩu chất khí nào sau đây chứa nhiều phân tử nhất?


(1) 12 g hydrogen.


(2) 80 g carbon dioxide.


(3) 20 g oxygen.


Biết khối lượng mol phân tử của hydrogen, carbon dioxide và oxygen lần lượt là 2 g/mol; 44 g/mol và 32 g/mol.

A. Mẩu (2)

B. Mẩu (1)

C. Mẩu (3)

D. 3 mẩu có số phân tử bằng nhau.

Câu hỏi : 708425
Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(n = \dfrac{m}{M}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số mol khí: \(n = \dfrac{m}{M}\).

  Mẩu (1): \({n_1} = \dfrac{{12}}{2} = 6\;{\rm{mol}}\).

  Mẩu (2): \({n_2} = \dfrac{{80}}{{44}} \approx 1,82\;{\rm{mol}}\).

  Mẩu (3): \({n_3} = \dfrac{{20}}{{32}} = 0,625\;{\rm{mol}}\).

  Mẩu (1) có lượng chất lớn nhất nên chứa số phân tử nhiều nhất.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com