Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một phân tử DNA có chiều dài 0,408 micromet, trong đó có tích % giữa nucleotide loại A với một loại khác là 4% và số nucleotide loại A lớn hơn loại G. Số nucleotide từng loại của phân tử DNA này là:  

Câu 708455: Một phân tử DNA có chiều dài 0,408 micromet, trong đó có tích % giữa nucleotide loại A với một loại khác là 4% và số nucleotide loại A lớn hơn loại G. Số nucleotide từng loại của phân tử DNA này là:  

A. A = T = 1192; G = C = 8.       

B. A = T = 960; G = C = 240.     

C. A = T = 720; G = C = 480.

D. A = T = 1152 ; G = C = 48.

Câu hỏi : 708455
Phương pháp giải:

- Dựa theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với C.

- Tính phần trăm số nucleotide loại A→ Tỷ lệ phần trăm số nucleotide từng loại của mạch còn lại.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  0,408 micromet = 4080 A  

  Số Nu trong phân tử DNA sẽ là : \(N = \dfrac{L}{{3,4}} \times 2 = \dfrac{{4080}}{{3,4}} \times 2 = 2400\)

  Ta có tích của A với 1 nucleotide khác  bằng 0,04 thì ta sẽ có : 

  - TH1 : Nếu nucleotide khác là T thì ta có 

   A × T = 0,04 và A= T → A = T = 0,2 

  → G = 0,5 - A = 0,3 > A ( không thỏa mãn yêu cầu của đề bài)

  → Nuclotit khác là G 

  Trong phân tử DNA có A+ G = 0.5và A × G = 0.04

  Mặt khác ta có A > G nên ta có G = 0.1 và A= 0.4

  → A= T = 0.4 × 2400 = 960

  → G = C = 0.1 × 2400= 240

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com