Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một phân tử mRNA có tỷ lệ các loại nucleotide A : U : G : C = 1 : 2 : 3 : 4. Tỷ lệ phần trăm từng loại nucleotide trong gene đã tổng hợp phân tử RNA nói trên là:

Câu 708592: Một phân tử mRNA có tỷ lệ các loại nucleotide A : U : G : C = 1 : 2 : 3 : 4. Tỷ lệ phần trăm từng loại nucleotide trong gene đã tổng hợp phân tử RNA nói trên là:

A. A = T = 15% và G = C = 35%.         

B. A = T = 35% và G = C = 15%.

C. A = T = 30% và G = C = 20%.         

D. A = T = 20% và G = C = 30% 

Câu hỏi : 708592
Phương pháp giải:

Áp dụng nguyên tắc bổ sung ta có

A = T = riA + riU

G = C =  riG + riC

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi A, T , G , C lần lượt  là số lượng Adenine, Thymine , Guanine Cytosine trong gene tổng hợp phân tử RNA

  riA, riU , riG, riC  lần lượt là  số lượng Adenine , Uracil, Guanine, Cytosine trong RNA

  Theo nguyên tắc bổ sung ta có

  A = T = riA + riU

  G = C =  riG + riC

  →\(\dfrac{A}{G} = \dfrac{3}{7}\dfrac{{rA + rU}}{{rG + rC}} = \dfrac{A}{G}\)

  → %A= %T = \(\dfrac{A}{{2A + 2G}} = \dfrac{3}{{20}}\) = 0.15= 15%

  → %G= %C = 50% - 15%= 35%.    

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com