Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho X, Y, Z, T là bốn chất khác nhau trong các chất sau C6H5NH2 (aniline), C6H5OH (phenol), NH3, C2H5NH2 và có các tính chất ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 708731: Cho X, Y, Z, T là bốn chất khác nhau trong các chất sau C6H5NH2 (aniline), C6H5OH (phenol), NH3, C2H5NH2 và có các tính chất ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A.  Y, Z làm xanh quỳ tím ẩm.

B.  T có tính acid; X, Y, Z có tính base.

C.  X, T tạo kết tủa trắng với nước bromine.

D.  Phân biệt dung dịch X với dung dịch T bằng quỳ tím.

Câu hỏi : 708731
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của amine và phenol.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các dung dịch có cùng nồng độ, chất nào có tính base càng lớn thì pH càng cao.

  Vậy ta có pH: C6H5OH (T) < C6H5NH2 (X) < NH3 (Y) < C2H5NH2 (Z).

  A đúng, vì NH3 và C2H5NH2 đều làm xanh quỳ tím ẩm.

  B đúng.

  C đúng.

  D sai, vì X và T đều không làm đổi màu quỳ tím nên không phân biệt được.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com