Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch thứ nhất của gene có trình tự nucleotide là 3’TTTCCTGGGAGC 5’. Tỉ lệ \(\dfrac{{\left( {A + G} \right)}}{{\left( {T + C} \right)}}\) ở mạch thứ 2 của gene là:

Câu 709069: Mạch thứ nhất của gene có trình tự nucleotide là 3’TTTCCTGGGAGC 5’. Tỉ lệ \(\dfrac{{\left( {A + G} \right)}}{{\left( {T + C} \right)}}\) ở mạch thứ 2 của gene là:

A. \(\dfrac{7}{5}\).

B. \(\dfrac{4}{3}\).

C. \(\dfrac{5}{7}\).

D. \(\dfrac{1}{2}\).

Câu hỏi : 709069
Phương pháp giải:

Các nucleotide ở hai mạch của gene liên với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A với T, G với C và ngược lại

A1 = T2; T1 = A2;

G1 = C2; C1 = G2

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tỉ lệ \(\dfrac{{\left( {A + G} \right)}}{{\left( {T + C} \right)}}\) ở đoạn mạch thứ nhất là: \(\dfrac{5}{7}\)

  Do A liên kết với T và G liên kết với C → A1 = T2 , T1 = A2 , G1 = C2 , C1 = G2

  → Tỉ lệ ở đoạn mạch thứ 2 là \(\dfrac{7}{5}\)

  Chú ý: Tỷ lệ  ở mạch bổ sung bằng nghịch đảo của mạch gốc và ngược lại.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com