Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nối các bậc cấu trúc của NST ở sinh vật nhân thực với đường kính tương ứng của bậc cấu trúc đó.

Câu 709258: Nối các bậc cấu trúc của NST ở sinh vật nhân thực với đường kính tương ứng của bậc cấu trúc đó.

A. 1-b; 2-d; 3-e; 4-c; 5-a.

B. 1-a; 2-d; 3-c; 4-e; 5-b.

C. 1-b; 2-a; 3-b; 4-d; 5-e.

D. 1-c; 2-d; 3-b; 4-a; 5-e.

Câu hỏi : 709258
Phương pháp giải:

Dựa vào cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sợi cơ bản (10 nm) →  Sợi nhiễm sắc (30 nm) → Sợi siêu xoắn (300 nm)→ Chromatide (700 nm) → NST (1400nm).

  Tổ hợp nối đúng là: 1-b; 2-d; 3-e; 4-c; 5-a.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com