Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một gene ở sinh vật nhân thực, có số nucleotide loại A bằng 1/2 số nucleotide loại X và có tổng số liên kết hydrogen bằng 4000. gene này bị đột biến điểm tạo gene mới có số liên kết hydrogen là 3998. Dạng đột biến gene đã xảy ra trên gene nói trên là

Câu 709344: Một gene ở sinh vật nhân thực, có số nucleotide loại A bằng 1/2 số nucleotide loại X và có tổng số liên kết hydrogen bằng 4000. gene này bị đột biến điểm tạo gene mới có số liên kết hydrogen là 3998. Dạng đột biến gene đã xảy ra trên gene nói trên là

A.  đột biến thay thế hai cặp G – C bằng hai cặp A – T.

B.  đột biến thay thế một cặp G – C bằng một cặp A – T.

C.  đột biến mất một cặp nucletit G – C.

D.  đột biến mất một cặp nucletit A – T.

Câu hỏi : 709344
Phương pháp giải:

- Công thức tính số liên kết hydrogen của gene là H = 2A + 3 G

- Theo nguyên tắc bổ sung: A = T ; G= C.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng liên kết hydrogen = 2A + 3G = 4000

  Gen bị đột biến điểm, tạo thành gene mới có 3998 liên kết H ↔ bị giảm đi 2 liên kết H ↔ mất 1 cặp A-T

  Do       A liên kết T bằng 2 liên kết H

              G liên kết C bằng 3 liên kết H

  Chú ý: do là đột biến điểm (chỉ liên quan đến 1 cặp nucleotide) nên không thể là đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com