Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Alcohol và amine nào sau đây cùng bậc?

Câu 709488: Alcohol và amine nào sau đây cùng bậc?

A.  (CH3)2NH và (CH3)2CHOH.

B.  (CH3)2NH và CH2CH2OH.

C.  (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

D.  (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

Câu hỏi : 709488
Phương pháp giải:

Bậc của alcohol = bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm –OH.

+ Bậc của amine = số gốc hydrocarbon liên kết với nguyên tử nitrogen.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bậc của alcohol = bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm –OH.

  Bậc của amine = số gốc hydrocarbon liên kết với nguyên tử nitrogen.

  + (CH3)2NH là amine bậc hai; (CH3)2CHOH là alcohol bậc hai → (CH3)2NH và (CH3)2CHOH cùng bậc.

  + (CH3)2NH là amine bậc hai; CH2CH2OH là alcohol bậc một.

  + (CH3)2CHNH2là amine bậc một; (CH3)2CHOH là alcohol bậc hai.

  + (CH3)3CNHlà amine bậc một; (CH3)3COH là alcohol bậc ba.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com