Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt tính rồi tính:

26,8 ×1,5  

18,25 × 6,5

0,28 × 4,8

9,8 × 3,6

11,54 × 8,2

8,726 × 4,5

Câu 709831: Đặt tính rồi tính:

26,8 ×1,5  

18,25 × 6,5

0,28 × 4,8

9,8 × 3,6

11,54 × 8,2

8,726 × 4,5

Câu hỏi : 709831

Quảng cáo

Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com