Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 - 2 giọt dung dịch CuSO4 5%, thêm 2 ml dung dịch NaOH 30%.

Bước 2: Lắc nhẹ, gạn bỏ bớt một phần dung dịch để giữ kết tủa.

Bước 3: Thêm khoảng 4 ml lòng trắng trứng vào ống nghiệm, dùng đũa thủy tinh khuấy đều.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3 thấy kết tủa tan dần, thu được dung dịch màu tím.

(b) Ở bước 3, khi thay lòng trắng trứng bằng Ala-Gly vẫn thu được hiện tượng tương tự.

(c) Phản ứng ở bước 3 cần thực hiện trong môi trường kiềm.

(d) Nhỏ trực tiếp dung dịch CuSO4 vào lòng trắng trứng ta vẫn thu được hiện tượng như ở bước 3.

(e) Ở bước 3, xảy ra phản ứng màu biuret, được dùng để nhận biết protein.

Số phát biểu đúng là

Câu 709903:  Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 - 2 giọt dung dịch CuSO4 5%, thêm 2 ml dung dịch NaOH 30%.

Bước 2: Lắc nhẹ, gạn bỏ bớt một phần dung dịch để giữ kết tủa.

Bước 3: Thêm khoảng 4 ml lòng trắng trứng vào ống nghiệm, dùng đũa thủy tinh khuấy đều.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3 thấy kết tủa tan dần, thu được dung dịch màu tím.

(b) Ở bước 3, khi thay lòng trắng trứng bằng Ala-Gly vẫn thu được hiện tượng tương tự.

(c) Phản ứng ở bước 3 cần thực hiện trong môi trường kiềm.

(d) Nhỏ trực tiếp dung dịch CuSO4 vào lòng trắng trứng ta vẫn thu được hiện tượng như ở bước 3.

(e) Ở bước 3, xảy ra phản ứng màu biuret, được dùng để nhận biết protein.

Số phát biểu đúng là

A.  1.

B.  3.

C.  2.

D.  4.

Câu hỏi : 709903
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học peptide.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) đúng.

  (b) sai, vì dipeptide không có phản ứng màu biuret.

  (c) đúng.

  (d) sai, do không có kết tủa Cu(OH)2.

  (e) đúng.

  ⟹ Có 3 phát biểu đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com