Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mạch chọn sóng của máy thu thanh có một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 5,00 mH và tụ điện có điện dung được điều chỉnh đến giá trị 5,00 nF. Lấy \(\pi  \approx 3,14.\) Tần số dao động riêng của mạch lúc này là

Câu 710123: Trong mạch chọn sóng của máy thu thanh có một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 5,00 mH và tụ điện có điện dung được điều chỉnh đến giá trị 5,00 nF. Lấy \(\pi  \approx 3,14.\) Tần số dao động riêng của mạch lúc này là

A. 31,8 Hz.

B. 21,8 MHz.

C. 31,8 kHz.

D. 318 Hz.

Câu hỏi : 710123
Phương pháp giải:

Lý thuyết về tần số dao động riêng của mạch dao động.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số dao động riêng của mạch lúc này là

  \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }} = \dfrac{1}{{2.3,14.\sqrt {{{5.10}^{ - 3}}{{.5.10}^{ - 9}}} }} \approx 31,{8.10^3}\left( {Hz} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com