Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following advertisement/school announcement and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct option that best fits each other numbered blanks below.

MAKE OUR NEIGHBORHOOD SHINE: JOIN THE CLEANUP CAMPAIGN!

The Neighborhood Association is proud to launch our annual Cleanup Campaign.

Residents of all ages (12)____________ to participate in this community event.

We will be focusing on cleaning parks, streets, and public spaces.

Volunteers are asked to (13) ___________at the Community Center at 9:00 AM on Saturday.

(14) ____________ you need more details, please visit our website or call us.

To sign up or for more information:

Website: vvvvvv.neighborhoodcleanup.org

Phone: 555-CLEAN

Read the following advertisement/school announcement and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct option that best fits each other numbered blanks below.

MAKE OUR NEIGHBORHOOD SHINE: JOIN THE CLEANUP CAMPAIGN!

The Neighborhood Association is proud to launch our annual Cleanup Campaign.

Residents of all ages (12)____________ to participate in this community event.

We will be focusing on cleaning parks, streets, and public spaces.

Volunteers are asked to (13) ___________at the Community Center at 9:00 AM on Saturday.

(14) ____________ you need more details, please visit our website or call us.

To sign up or for more information:

Website: vvvvvv.neighborhoodcleanup.org

Phone: 555-CLEAN

Câu 1:

A. are encouraged

B. encouraging

C. have encouraged

D. encourage

Câu hỏi : 710247
Phương pháp giải:
Bị động
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức: be + Pii

  Thông tin:

  Residents of all ages are encouraged to participate in this community event

  Tạm dịch:

  Cư dân ở mọi lứa tuổi được khuyến khích tham gia vào sự kiện cộng đồng này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. notify

B. gather

C. accommodate

D. see

Câu hỏi : 710248
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1. thông báo
  2. tập trung
  3. đáp ứng
  D. xem

  Thông tin:

  Volunteers are asked to gather at the Community Center at 9:00 AM on Saturday.

  Tạm dịch:

  Các tình nguyện viên được yêu cầu tập trung tại Trung tâm Cộng đồng lúc 9:00 sáng Thứ Bảy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. What

B. If

C. When

D. While

Câu hỏi : 710249
Phương pháp giải:
Câu điều kiện
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 1: If  + S + V hiện tại, please + V

  Thông tin:

  If you need more details, please visit our website or call us.

  Tạm dịch:

  Nếu bạn cần thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  LÀM TỎA SÁNG KHU VỰC CỦA CHÚNG TÔI: THAM GIA CHIẾN DỊCH DỌN DẸP!

  Hiệp hội Khu phố tự hào phát động Chiến dịch Dọn dẹp hàng năm của chúng tôi.

  Cư dân ở mọi lứa tuổi được khuyến khích tham gia vào sự kiện cộng đồng này.

  Chúng tôi sẽ tập trung vào việc làm sạch công viên, đường phố và không gian công cộng.

  Các tình nguyện viên được yêu cầu tập trung tại Trung tâm Cộng đồng lúc 9:00 sáng Thứ Bảy.

  Nếu bạn cần thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi.

  Để đăng ký hoặc để biết thêm thông tin:

  Trang web: vvvvvv.neighborhoodcleanup.org

  Điện thoại: 555-CLEAN

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. passionate

B. interested

C. keen

D. exciting

Câu hỏi : 710250
Phương pháp giải:
Kết hợp từ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Passionate + about: đam mê

  Thông tin:

  Are you passionate about sustainability and protecting our planet?

  Tạm dịch:

  Bạn có đam mê về sự bền vững và bảo vệ hành tinh của chúng ta không?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. will plant  

B. are planted

C. will be planted

D. plant

Câu hỏi : 710251
Phương pháp giải:
Bị động
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức” be + Pii

  Thông tin:

  Hundreds trees will be planted along Sweet Road in the morning and we also will clean up the river bank in the afternoon.

  Tạm dịch:

  Hàng trăm cây xanh sẽ được trồng dọc theo Đường Sweet vào buổi sáng và chúng tôi cũng sẽ dọn sạch bờ sông vào buổi chiều.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. Should

B. Were

C. Are

D. Had

Câu hỏi : 710252
Phương pháp giải:
Đảo ngữ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S + V, please + V

  Thông tin:

  Should you need more information, please contact Mr. Trung via Zalo 0912345678.

  Tạm dịch:

  Nếu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ anh Trung qua Zalo 0912345678.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  THÔNG BÁO CÂU LẠC BỘ XANH TRƯỜNG HỌC

  Bạn có đam mê về sự bền vững và bảo vệ hành tinh của chúng ta không?

  Hãy tham gia cùng chúng tôi cho dự án đầu tiên của chúng tôi vào Chủ nhật tuần này, ngày 15 tháng 5.

  Hàng trăm cây xanh sẽ được trồng dọc theo Đường Sweet vào buổi sáng và chúng tôi cũng sẽ dọn sạch bờ sông vào buổi chiều.

  Nếu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ anh Trung qua Zalo 0912345678.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com