Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(R\) và \(f\left( { - 2} \right) =  - 5,f\left( 3 \right) = 7\). Giá trị cưa \(\int\limits_{ - 2}^3 {f'\left( x \right)} dx\) bằng

Câu 710322: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(R\) và \(f\left( { - 2} \right) =  - 5,f\left( 3 \right) = 7\). Giá trị cưa \(\int\limits_{ - 2}^3 {f'\left( x \right)} dx\) bằng

A. -35 .

B. -12 .

C. 12

D. 2

Câu hỏi : 710322
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int\limits_{ - 2}^3 {f'\left( x \right)} dx = f\left( 3 \right) - f\left( { - 2} \right) = 7 - \left( { - 5} \right) = 12\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com