Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt một điện tích thử q (dương) trong điện trường thì lực điện tác dụng lên điện tích có độ lớn là F. Cường độ điện trường tại nơi đặt điện tích thử có độ lớn là

Câu 710354: Đặt một điện tích thử q (dương) trong điện trường thì lực điện tác dụng lên điện tích có độ lớn là F. Cường độ điện trường tại nơi đặt điện tích thử có độ lớn là

A. \(E = {9.10^9}.\dfrac{F}{q}.\)

B. \(E = F.q.\)

C. \(E = {9.10^9}.qF.\)

D. \(E = \dfrac{F}{q}.\)

Câu hỏi : 710354
Phương pháp giải:

Lý thuyết về cường độ điện trường.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cường độ điện trường tại nơi đặt điện tích thử có độ lớn là \(E = \dfrac{F}{q}.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com