Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung \(5,0\mu F\) và cuộn cảm có độ tự cảm 5,0 mH. Lấy \(\pi  \approx 3,14.\) Chu kì dao động riêng của mạch là

Câu 710375: Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung \(5,0\mu F\) và cuộn cảm có độ tự cảm 5,0 mH. Lấy \(\pi  \approx 3,14.\) Chu kì dao động riêng của mạch là

A. \(6,{3.10^{ - 6}}s.\)

B. \(9,{9.10^{ - 4}}s.\)

C. \(9,{8.10^{ - 6}}s.\)

D. \(1,{0.10^{ - 4}}s.\)

Câu hỏi : 710375
Phương pháp giải:

Lý thuyết về chu kì dao động riêng của mạch dao động.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì dao động riêng của mạch lúc này là

  \(T = 2\pi \sqrt {LC}  = 2.3,14.\sqrt {{{5.10}^{ - 3}}{{.5.10}^{ - 6}}}  \approx 9,{9.10^{ - 4}}\left( s \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com