Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lisa __________ the piano for hours every day. No wonder she's so good!

Câu 711113: Lisa __________ the piano for hours every day. No wonder she's so good!

A. practices

B. is practicing

C. have practiced

D. has practiced

Câu hỏi : 711113
Phương pháp giải:
Thì hiện tại
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thì hiện tại đơn diễn tả:

  - Một chân lý, một sự thật hiển nhiên

  - Một điều gì đang đúng ở hiện tại 

  - Thói quen hàng ngày

  Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả:

  - Một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói

  - Một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần, một kế hoạch đã lên lịch sẵn

  - Một hành động lặp đi lặp lại (mang tính tiêu cực đối với người nói)

  Thì hiện tại hoàn thành:

  - Diễn tả những hành động đã xảy ra ở trong quá khứ, hành động đó tiếp tục xảy ra ở thời điểm hiện tại và có thể vẫn tiếp diễn trong tương lai.

  - Đề cập đến một hành động xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ.

  - Diễn tả một hành động nào đó xảy ra tại thời điểm trong quá khứ nhưng không rõ thời gian khi nào.

  - Nói đến những kinh nghiệm, trải nghiệm của ai đó (so sánh hơn nhất và các cụm The first/ last/ second… )

  - Diễn tả những hành động xảy ra tại thời điểm trong quá khứ nhưng để lại những dấu hiệu hay hậu quả của nó có thể thấy rõ ở thời điểm hiện tại

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả:

  - Dùng để diễn tả hành động xảy ra từ trong quá khứ, kéo dài liên tục cho tới hiện tại. Tính liên tục của hành động được nhấn mạnh.

  - Diễn tả hành động đã xảy ra, nhưng chỉ mới kết thúc và kết quả của hành động đó vẫn có thể thấy được và có tác động tới hiện tại

  Tạm dịch:

  Lisa luyện tập piano hàng giờ mỗi ngày. Không ngạc nhiên cô ấy lại chơi tốt đến thế!

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com