Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 đã đề ra mục tiêu và nhiệm vụ nào sau đây?

Câu 711219: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 đã đề ra mục tiêu và nhiệm vụ nào sau đây?

A. Đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

B. Đánh đổ chế độ quân chủ giành các quyền dân chủ cho nhân dân Đông Dương.

C. Đánh đuổi Pháp, Nhật giành độc lập dân tộc, thành lập chính phủ nhân dân.

D. Đánh đuổi Pháp, Nhật giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu hỏi : 711219

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 9, nội dung Sự chuẩn bị của nhân dân Việt Nam tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là Đánh đuổi Pháp, Nhật giành độc lập dân tộc, thành lập chính phủ nhân dân.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com