Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa dân tộc của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu 711226: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa dân tộc của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Góp phần vào thắng lợi của nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

B. Mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

C. Đưa nhân dân Việt Nam trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ đất nước.

D. Đập tan ách cai trị của thực dân Pháp, quân phiệt Nhật, giành độc lập cho đất nước.

Câu hỏi : 711226

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Góp phần vào thắng lợi của nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít không phải là ý nghĩa dân tộc của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com