Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 9,6 gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được

dung dịch X và V lít khí SO2 (đkc, sản phẩm khử duy nhất của S+6).

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b) Tính V.

c) Khi làm thí nghiệm trên để hạn chế khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta thường

nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch chất nào? Vì sao?

Câu 711411: Cho 9,6 gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được

dung dịch X và V lít khí SO2 (đkc, sản phẩm khử duy nhất của S+6).

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b) Tính V.

c) Khi làm thí nghiệm trên để hạn chế khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta thường

nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch chất nào? Vì sao?

Câu hỏi : 711411

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hoá học.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)

  Cu + 2H2SO4 đặc ⟶ CuSO4 + SO2 + 2H2O

  b)

  nCu = nSO2 = 0,3 (mol)

  ⟹ V = 0,3.24,79 = 7,437 (lít)

  c)

  Khi làm thí nghiệm trên để hạn chế khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta thường

  nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm như NaOH, Ca(OH)2,.. do có phản ứng xảy ra

  SO2 + 2NaOH ⟶ Na2SO3 + H2O

  SO2 + NaOH ⟶ NaHCO3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com