Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vai trò duy trì hoà bình, an ninh quốc tế của Liên hợp quốc được thể hiện thông qua hoạt động nào sau đây?

Câu 711521: Vai trò duy trì hoà bình, an ninh quốc tế của Liên hợp quốc được thể hiện thông qua hoạt động nào sau đây?

A. Xây dựng chương trình hỗ trợ các nước về vốn, tri thức, kỹ thuật,..

B. Đề ra mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ nhằm xoá bỏ đói nghèo.

C. Kí điều ước quốc tế về quyền phụ nữ và trẻ em.

D. Thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

Câu hỏi : 711521
Phương pháp giải:

Suy luận dựa trên SGK Lịch sử 12, nội dung Vai trò của Liên hợp quốc.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc được thể hiện thông qua hoạt động thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com