Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Video bài giảng Môn KHTN

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 72

Đề thi: 71

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Mua 1 tặng 1 từ 18/06

[S1] - NỀN TẢNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 68

Đề thi: 67

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Mua 1 tặng 1 từ 18/06

[S1] - NỀN TẢNG SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 76

Đề thi: 76

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Mua 1 tặng 1 từ 18/06

Khóa luyện đề

[S3] - 50 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 CHUYÊN VẬT LÍ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 71

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

Mua 1 tặng 1 từ 18/06

Khóa ôn chuyên

Bình luận