Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khóa tiếng Anh lớp 11

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học (31/05/2023)

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Khóa cơ bản

[S1] - TIẾNG ANH 11 (CHƯƠNG TRÌNH SGK CHUẨN) - THẦY NGUYỄN KIM LONG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Kim Long

Chuyên đề: 20

Bài giảng: 86

Đề thi: 56

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Giá: 699,000 đ

[S0] – TIẾNG ANH CHO HỌC SINH 11 MẤT GỐC – CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 70

Đề thi: 39

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 499,000 đ

[S1] - TIẾNG ANH 11 (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI) - CÔ HOÀNG XUÂN - NĂM 2023

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 18

Bài giảng: 183

Đề thi: 44

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Giá: 699,000 đ

Khóa cơ bản và nâng cao

[S1] - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 11 (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI) - CÔ TRẦN PHƯỢNG - NĂM 2023

Giáo viên: Cô Trần Phượng

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 24

Đề thi: 50

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Giá: 699,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH 11 (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI) - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 42

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Giá: 199,000 đ

Khóa bổ trợ

[S1] - BÀI TẬP BỔ TRỢ SGK TIẾNG ANH 11 (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI) - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 81

Đề thi: 69

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Giá: 499,000 đ

[S+] - NGỮ ÂM - TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM TIẾNG ANH LỚP 11 (CHƯƠNG TRÌNH SGK CHUẨN) - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 20

Bài giảng: 86

Đề thi: 24

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Giá: 599,000 đ

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com