Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kĩ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên) - Chuyên đề: Truyện truyền kì

Lời khuyên : Nên chọn mua theo chuyên đề để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 43 % so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1

70,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả chuyên đề

Số bài giảng + đề thi: 8

149,000 VNĐ

Mua chuyên đề

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ CHUYÊN ĐỀ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com