Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 8

Đề thi online Môn Sử lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

Thi online – Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Tiết 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Bài tập tự luận chuyên đề 1 – Phần 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Thi online – Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939) (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online – Ôn tập học kì I (Có lời giải chi tiết)

Thầy Quang - Lịch sử 8

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com