Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 8

Đề thi online Môn Sử lớp 8

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Bài tập tự luận chuyên đề 8 (Có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online – Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Tiết 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 trường THCS Cái Tàu Hạ năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi online - Bài tập tự luận chuyên đề 1 – Phần 1 (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới (Phần 1)

5.

Thi online - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

6.

Thi online – Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939) (Có lời giải chi tiết)

S1 - Thầy Quang - Khóa Lịch sử 8 - Năm 2021

Xem thêm

Thầy Quang - Học lịch sử 8 với tranh, ảnh - Năm 2021

1.

Thi online - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới (Phần 1)

2.

Thi online - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới (Phần 2)

3.

Thi online - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

4.

Thi online - Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (Phần 1)

5.

Thi online - Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (Phần 2)

6.

Thi online - Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

7.

Thi online - Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX (Phần 1)

8.

Thi online - Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX (Phần 2)

9.

Thi online - Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

10.

Thi online - Nga – Liên Xô (1917 – 1941) (Phần 1)

11.

Thi online - Nga – Liên Xô (1917 – 1941) (Phần 2)

12.

Thi online - Nga – Liên Xô (1917 – 1941)

13.

Thi online - Châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (Phần 1)

14.

Thi online - Châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (Phần 2)

15.

Thi online - Châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

16.

Thi online - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX (Phần 1)

17.

Thi online - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX (Phần 2)

18.

Thi online - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX

19.

Thi online - Lịch sử Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX (Phần 1)

20.

Thi online - Lịch sử Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX (Phần 2)

21.

Thi online - Lịch sử Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX

22.

Thi online - Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - 1918 (Phần 1)

23.

Thi online - Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - 1918 (Phần 2)

Khóa đề thi học kì môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com