Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 8

Đề thi online Môn Sử lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

2.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới (Phần 1)

3.

BTVN - Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Tiết 1 (Có lời giải chi tiết)

4.

BTVN - Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XIX đến năm 1917) (Có lời giải chi tiết)

5.

BTVN - Ôn tập học kì I (Có lời giải chi tiết)

6.

BTVN - Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Tiết 1 (Có lời giải chi tiết)

7.

BTVN - Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam - Tiết 1 (Có lời giải chi tiết)

8.

BTVN - Bài tập tự luận chuyên đề 1 – Phần 1 (Có lời giải chi tiết)

9.

BTVN - Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi HSG môn Lịch sử lớp 8 - Đề số 1 (Có video chữa)

11.

Đề thi kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 trường THCS Cái Tàu Hạ năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

12.

Tặng kèm: Khám phá một số nước Âu - Mĩ (Nước Anh)

13.

Tặng kèm: Khám phá một số nước Âu - Mĩ (Nước Pháp)

Xem thêm

[S+] - Thầy Quang - Học lịch sử 8 với tranh, ảnh năm 2023

1.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

2.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới (Phần 1)

3.

BTVN - Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

4.

BTVN - Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

5.

BTVN - Nga – Liên Xô (1917 – 1941)

6.

BTVN - Châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

7.

BTVN - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX

8.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX

9.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - 1918 (Phần 2)

10.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới (Phần 2)

11.

BTVN - Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (Phần 1)

12.

BTVN - Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX (Phần 1)

13.

BTVN - Nga – Liên Xô (1917 – 1941) (Phần 1)

14.

BTVN - Nga – Liên Xô (1917 – 1941) (Phần 2)

15.

BTVN - Châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (Phần 1)

16.

BTVN - Châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (Phần 2)

17.

BTVN - Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (Phần 2)

18.

BTVN - Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX (Phần 2)

19.

BTVN - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX (Phần 1)

20.

BTVN - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX (Phần 2)

21.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX (Phần 1)

22.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX (Phần 2)

23.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - 1918 (Phần 1)

[S1+] - Thầy Quang - Ôn thi HSG Lịch sử 8 theo chủ đề năm 2023

[S3] - Đề thi học kì Lịch sử 8 năm 2023 - có lời giải chi tiết

[S1] - Thầy Quang - Lịch sử 8 năm 2023

10. Đề ôn tập giữa HK2 - Sử 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Đề ôn tập cuối HK2 - Môn Sử 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com