Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 8

Đề thi online Môn Sử lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 8 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 8 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 8 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 8 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 8 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 8 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 8 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 8 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 8 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 8 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 8 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 8 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 8 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 8 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 8 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi HSG môn Lịch sử lớp 8 - Đề số 1 (Có video chữa)

17.

Đề thi HK2 môn Lịch Sử lớp 8 Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 trường THCS Cái Tàu Hạ năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

19.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

20.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới (Phần 1)

21.

BTVN - Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Tiết 1 (Có lời giải chi tiết)

22.

BTVN - Bài tập tự luận chuyên đề 1 – Phần 1 (Có lời giải chi tiết)

23.

BTVN - Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX (Có lời giải chi tiết)

24.

BTVN - Ôn tập học kì I (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 8 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 8 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 8 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 8 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 8 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

30.

BTVN - Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam - Tiết 1 (Có lời giải chi tiết)

31.

Tặng kèm: Khám phá một số nước Âu - Mĩ (Nước Anh)

32.

Tặng kèm: Khám phá một số nước Âu - Mĩ (Nước Pháp)

Xem thêm

[S1] - Thầy Quang - Khóa Lịch sử 8 - Năm 2022

15. Đề ôn tập cuối HK2 - Môn Sử 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Thầy Quang - Học lịch sử 8 với tranh, ảnh - Năm 2022

1.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

2.

BTVN - Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

3.

BTVN - Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

4.

BTVN - Nga – Liên Xô (1917 – 1941)

5.

BTVN - Châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

6.

BTVN - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX

7.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX

8.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - 1918 (Phần 2)

9.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới (Phần 1)

10.

BTVN - Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới (Phần 2)

11.

BTVN - Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (Phần 1)

12.

BTVN - Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX (Phần 1)

13.

BTVN - Nga – Liên Xô (1917 – 1941) (Phần 1)

14.

BTVN - Nga – Liên Xô (1917 – 1941) (Phần 2)

15.

BTVN - Châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (Phần 1)

16.

BTVN - Châu Âu, châu Á, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (Phần 2)

17.

BTVN - Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (Phần 2)

18.

BTVN - Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX (Phần 2)

19.

BTVN - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX (Phần 1)

20.

BTVN - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX (Phần 2)

21.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX (Phần 1)

22.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ 1858 – cuối thế kỉ XIX (Phần 2)

23.

BTVN - Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - 1918 (Phần 1)

[S1+] - Thầy Quang - Ôn thi HSG Lịch sử 8 theo chủ đề

[S3] - Khóa đề thi học kì môn Lịch sử lớp 8 năm 2022 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com