Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 7

Đề thi online Môn Sinh lớp 7

Đề thi miễn phí

1.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 7 - Đề số 5

2.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 7 - Đề số 4

3.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 7 - Đề số 3

4.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 7 - Đề số 2

5.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 7 - Đề số 1

6.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 7 - Đề số 5

7.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 7 - Đề số 4

8.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 7 - Đề số 3

9.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 7 - Đề số 2

10.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 7 - Đề số 1

11.

BTVN - Trùng roi,trùng biến hình và trùng giày

12.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 7 - Đề 1

13.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 7 - Đề 2

14.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 7 - Đề 3

15.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 7 - Đề 4

16.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 7 - Đề 5

17.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 7 - Đề số 5

18.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 7 - Đề số 4

19.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh7 - Đề số 3

20.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 7 - Đề số 2

21.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 7 - Đề số 1

Xem thêm

[S1] - Thầy Hải - Khóa Sinh học 7 - Năm 2022

1. Động vật nguyên sinh

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Lớp Chim và Lớp Thú

Số đề thi: 8 Đã phát hành

11. Ôn tập kiểm tra học kỳ

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com