Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sơ đồ hoá bài 9 (lớp 12)

Lời khuyên : Nên chọn mua theo khóa học để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 31% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1 bài

90,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả khóa học

Số bài giảng + đề thi: 18 bài

999,000 VNĐ

Mua khóa học

Lưu ý: Các bài giảng, đề thi sẽ còn được bổ sung dần vào khóa!

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ KHÓA HỌC

Lưu ý: Các bài giảng, đề thi sẽ còn được bổ sung dần vào khóa!

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com